Φυτά που επιπλέουν

Τα φυτά που επιπλέουν επιτελούν συγκεκριμένο ρόλο στο ενυδρείο.
Ο άμεσα ορατός είναι η σκίαση που προκαλούν στις περιοχές όπου φύονται, γεγονός που μπορεί να είναι σκόπιμο.
Για παράδειγμα αν έχουμε ψάρια που επιθυμούν σκιερά μέρη, όπως οι δίσκοι για παράδειγμα, μπορούμε να  τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποφύγουν το δυνατό φως φυτεύοντας επιπλέοντα φυτά.
Ακόμη αν σε ένα ενυδρείο για παράδειγμα έχουμε επιλέξει φυτά που απαιτούν δυνατό φώς και παράλληλα θέλουμε να φυτέψουμε και κάποια σκιόφυλλα φυτά όπως το είδος Anubia, θα πρέπει να σκιάσουμε μια γωνιά του ενυδρείου με κάποια επιπλέοντα.

Τα επιπλέοντα φυτά επειδή έρχονται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μπορούν να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα απ' αυτόν που είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά απ' ότι στο νερό.
Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να αυξάνονται πολύ ταχύτερα σε σχέση με τα βυθισμένα, χωρίς να καταναλώνουν τα αποθέματα διοξειδίου του άνθρακα του ενυδρείου μας, και με την ανάπτυξη τους αυτή να αφαιρούν και πολλές τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες μέσα από το ενυδρείο, όπως αμμωνία.
Τα περισσότερο διαδεδομένα επιπλέοντα φυτά ανήκουν στο γένος Nymphea.

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web