Οξυγόνο (Ο2)

Παρόλο που ο αέρας αποτελείται από 20% οξυγόνο (Ο2) το πιο οξυγονωμένο νερό σπάνια περιέχει  παραπάνω από 1% διαλυμένο οξυγόνο.
Τα ψάρια διαθέτουν ειδικά όργανα, τα βράγχια, που τους επιτρέπουν να προσλαμβάνουν το περισσότερο από αυτό (βλέπε ανατομία και βιολογία ψαριών).
Το οξυγόνο είναι απαραίτητο όχι μόνο στην αναπνοή των ζώων και των φυτών αλλά και των οργανισμών που είναι αόρατοι στο ανθρώπινο μάτι και συχνά η σημασία τους παραβλέπεται.

Τα βακτήρια!
Αυτά είναι που αναλαμβάνουν το τελικό στάδιο μετατροπής της οργανικής ύλης, που προέρχεται από τους ζωντανούς οργανισμούς όπως περιττώματα, υπολείμματα τροφής, κλπ, και οι περισσότερες απο αυτές τις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα απαιτούν οξυγόνο.
Το οξυγόνο στο νερό προέρχεται από τη διάλυση του οξυγόνου που υπάρχει στον αέρα. Μια διαδικασία που ενισχύεται από την κίνηση του νερού εξαιτίας του αέρα, των ρευμάτων ή της κλίσης του εδάφους.
Όσο περισσότερο το νερό αναδεύεται στην επιφάνεια, όπου έρχεται σε επαφή με τον αέρα, τόσο περισσότερο οξυγονώνεται. Τα φυτά επίσης, ελευθερώνουν οξυγόνο στο νερό, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, παρόλο που αυτό συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας στη φύση ή  όσο έχουμε αναμμένα τα φώτα στο ενυδρείο.

Η μέγιστη ποσότητα οξυγόνου, που μπορεί το νερό να περιέχει, καθορίζεται από τη θερμοκρασία του. Όσο υψηλότερη είναι αυτή, τόσο λιγότερο είναι το οξυγόνο.
(Στους 25ºC υπάρχει 18% λιγότερο οξυγόνο απ’ότι στους 15ºC)  

Το οξυγόνο μετριέται σε mg/lt, και ο έλεγχός του είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτημα.
Το πιο ταραγμένο νερό που κατά συνέπεια είναι και το πιο οξυγονωμένο περιέχει 8-10 mg/lt ενώ το πιο ανεπαρκές μερικές φορές μπορεί να περιέχει λιγότερο από 2 mg/lt
Η περιεκτικότητα οξυγόνου σε ένα ενυδρείο συνήθως είναι στα μεγαλύτερα επίπεδα με την προϋπόθεση ότι τηρούμε τις υποδείξεις για καλή αντάραξη της επιφάνειας του νερού.
Τα σπάνια προβλήματα ,όταν προκύπτουν, οφείλονται σε απροσεξία, αμέλεια ή λανθασμένη εκτίμηση της γενικότερης ισορροπίας του ενυδρείου  (υπερπληθυσμός ψαριών, μικρός αριθμός φυτών, διακοπή λειτουργίας των μηχανημάτων λόγω αμέλειας ή διακοπής ρεύματος)

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web