θερμοκρασία

Θερμοκρασία

Μία σημαντική παράμετρος  της υδρόβιας ζωής είναι η θερμοκρασία, η οποία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη ρύθμιση και  την ανάπτυξη, τόσο των ζώων όσο και των φυτών ενός υδάτινου οικοσυστήματος.
Η θερμοκρασία επιδρά στον κορεσμό του ύδατος με οξυγόνο,στην ποσότητα δηλαδή του οξυγόνου που δύναται να περιέχει το νερό, αλλά και σε πλήθος άλλων φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων όπως η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος των ζώων.

Αντίθετα απ’ τα θηλαστικά που έχουν μια ρυθμιζόμενη και πρακτικά σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, τα ψάρια και τα υπόλοιπα  πλάσματα του ενυδρείου εξαρτώνται απόλυτα από τη θερμοκρασία του νερόυ που τα περιβάλλει.
Είναι με μια λέξη ποικιλόθερμοι οργανισμοί.
Μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών ενώ ορισμένα είδη είναι περισσότερο ευαίσθητα από άλλα στις διακυμάνσεις.
Οι θερμοκρασίες στα τροπικά γλυκά νερά κυμαίνονται από 20-30 ºC και χαρακτηρίζονται από μικρότερες μεταβολές εν συγκρίσει με το εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών των εύκρατων περιοχών.
Για παράδειγμα σε σημεία όπου κάποια σκιά από τα δέντρα και τη βλάστηση πέφτει πάνω στο νερό ,αυτό έχει χαμηλότερη θερμοκρασία  ενώ  σε σημεία όπου τα νερά είναι ήρεμα και δέχονται απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία ανεβαίνει.  
Η μέση θερμοκρασία που συνιστάται για τα περισσότερα ενυδρεία είναι 25 ºC
Μεταβολές της ταξής + - 2 βαθμών της κλίμακας Κελσίου έχουν ελάχιστες συνέπειες για τους περισσότερους οργανισμούς.
Τα ψάρια είναι ικανά να αντέξουν πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασιακές μεταβολές αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα. Διαφορετικά ο μεταβολισμός τους διαταράσσεται με ακόλουθη συνέπεια το θάνατό τους.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι  η απότομη πτώση της θερμοκρασίας σε ένα ενυδρείο ευνοεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων ασθενειών, όπως αυτή του Ich.


Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web