Θολερότητα νερού

Η Θολερότητα του νερού αναφέρεται στην παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων σε αυτό είτε ζωντανών οργανισμών όπως πλαγκτόν είτε ανόργανων ουσιών όπως υπολείμματα αποσυντεθημένης οργανική ύλης, ζωικά απορίμματα ή ιζήματα, κυρίως λάσπη.
Σε ήρεμα και στάσιμα νερά  όλα αυτά τα υπολείμματα κατακάθονται στον πυθμένα σχηματίζοντας ιζήματα, ενώ σε τρεχούμενο νερό καποια αιωρούνται μόνιμα ενισχύοντας την θολότητα.
Σε ένα ενυδρείο όπου το νερό είναι συνέχεια σε κίνηση, συστήματα διαφόρων
βαθμών πολυπλοκότητας  χρησιμοποιούνται για να κατακρατούν αυτά τα σωματίδια και να διατηρείται  το νερό καθαρό και διαυγές (βλ. Φιλτράρισμα νερού).
Αυτό συνεπάγεται τα εξής θετικά αποτελέσματα:
•    Η οπτική εμφάνιση βελτιώνεται
•    Το φώς που είναι απαραίτητο για τα φυτά διαπερνάει το νερό πιό εύκολα.
•    Μειώνεται ο κίνδυνος ασθενειών για τα ψάρια, ειδικά των ασθενειών που σχετίζονται με τα βράγχια των ψαριών
•    Μειώνεται η ποσότητα ιζήματος που κατακάθεται στον πυθμένα του ενυδρείου

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web