Ο κύκλος του ʼνθρακα

Από τις πρωτείνες μέχρι τα σάκχαρα, ο άνθρακας αποτελεί το δομικό υλικό των μορίων της ζωής.
Η ενώσεις των ατόμων του άνθρακα σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά για τα πιο σύνθετα μόρια που παράγουν τα φυτά και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί.
Είναι η βάση για την ενέργεια και την ανάπτυξη όχι μόνο όλων των ζωντανών οργανισμών αλλά και της κοινωνίας μας.Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web