Τοξικές- Ρυπαντικές ουσίες

Υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στους υδρόβιους οργανισμούς.
Μία κλασική περίπτωση τέτοιας είναι η αμμωνία, η οποία αποβάλλεται απο τους οργανισμούς και διαλύεται στο νερό.
Όταν ξεπεράσει ένα σχετικά μικρό όριο της τάξης των 0.01 ppm με 0.2 ppm γίνεται επικίνδυνη αν υπάρξει έκθεση για μεγάλο διάστημα, ενώ αν ξεπεράσει τα 0.2 ppm προκαλούνται άμεσα θάνατοι.
Επίσης  επικίνδυνα είναι και τα προϊόντα οξείδωσης της αμμωνίας δηλαδή το NO2 και NO3.
Μια άλλη τοξική ουσία είναι ο χαλκός και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι αποτελεί δραστικό συστατικό πολλών φαρμάκων ενυδρειακής χρήσης.
Προσοχή λοιπόν και συνίσταται να γίνονται μετρήσεις για τυχόν υπολείμματα του μετά απο χρήση αντίστοιχου φαρμάκου.
Σε περίπτωση ανίχνευσης χρειάζεται άμεση αφαίρεση του με ενεργό άνθρακα.
ʼλλες περιπτώσεις είναι οι τοξίνες που αποβάλλουν διάφοροι ασπόνδυλοι οργανισμοί, ιδιαίτερα σε θαλασσινά ενυδρεία όπως κοράλλια, ανεμώνες, γυμνοβράγχια, καθώς και ορισμένα ψάρια όπως τα cowfish.
Σε περίπτωση που αυτά τα ζώα ενοχληθούν έντονα, ασθενήσουν ή πεθάνουν θα απελευθερώσουν στο ενυδρειακό μας σύστημα τοξίνες (δηλητηριώδεις ουσίες) οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν την καταστροφή ολόκληρου του ενυδρείου.

Τρόποι αντιμετώπισης

Σε κάθε περίπτωση που ανιχνευθούν τοξικές ουσίες μέσα στο ενυδρείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μερική αλλαγή νερού και να προστεθεί έπειτα καινούργιος ενεργός άνθρακας, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί μετά

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web