Φωτισμός Ενυδρείου

 • Το ορατό φως δεν είναι παρά ένα ελάχιστο τμήμα του Ηλεκτομαγνητικού φάσματος. Η περισσότερη ακτινοβολία είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι.
  Το ορατό φως δεν είναι παρά ένα ελάχιστο τμήμα του Ηλεκτομαγνητικού φάσματος. Η περισσότερη ακτινοβολία είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι.

Το φως σε ένα ενυδρείο δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς σκοπούς.
Παίζει τον πολύ ουσιαστικότερο ρόλο του ρυθμιστή, στο βιολογικό ρολόι όλων των οργανισμών που ζούν σε αυτό, ειδικότερα εάν επρόκειται για φυτά.

Τα φυτά χρειάζονται το φως για να φωτοσυνθέσουν.
Από αυτό παίρνουν όλη την απαιτούμενη,για τις ζωτικές τους λειτουργίες, ενέργεια.
Η ένταση και η ποιότητα του φωτός μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την πηγή. Επιπλέον, όλοι οι οργανισμοί δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες για φως.

Αλλα πώς μετράμε το φως;

Το ορατό φως είναι ένα ελάχιστο κλάσμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Ακόμα και το πιο ευαίσθητο μάτι στο ζωικό βασίλειο, καλύπτει μόλις μια περιοχή συχνοτήτων 400 - 700MHz όπου η ενέργεια των φωτονίων κυμαίνεται από 1,6 - 3,2 eV.
Τα διαφορετικά χρώματα που διακρίνουμε δεν είναι παρά διαφορετικές ζώνες του, ορατού σε εμας, μέρους της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ας αρχίσουμε εξηγώντας ποιες βασικές παράμετρους θα πρέπει να ικανοποιεί ο φωτισμός ενός ενυδρείου.

 • Φάσμα ακτινοβολίας
Το φάσμα του φωτός που εκπέμπει ο εκάστοτε λαμπτήρας ανεξαρτήτως τύπου και κατασκευής, θα πρέπει να είναι κατάλληλο και προσαρμοσμένο στα είδη που συντηρούμε.
 • Ένταση του φωτός
Η ένταση του φωτός θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται και σε συνδυασμό με τη φωτοπερίοδο να μην ξεπερνάει η να μην υπολείπεται των αναγκών των ειδών που φιλοξενούμε.

Για τη μέτρηση του φωτός χρησιμοποιούνται τρεις κυρίως μονάδες:

  • Η Καντέλα ή Κηρίο, για τη μέτρηση έντασης φωτεινής ακτινοβολίας
  • Το Λούμεν, ως μονάδα μέτρησης της φωτεινής ροής
  • Το Λουξ, ως μονάδα μέτρησης της φωτεινότητας.
 • Φωτοπερίοδος
Η διάρκεια του φωτισμού είναι σε πολλές περιπτώσεις το κλειδί για την επιτυχία, καθώς όλα τα είδη δεν επηρεάζονται εξίσου, ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες για φως.
H χρήση ενός χρονοδιακόπτη πρίζας μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τις ώρες που το ενυδρείο θα δέχεται φως καθημερινά και μας απαλλάσσει από τη καθημερινή ρουτίνα του άνοιξε κλείσε.

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web