Φιλτράρισμα νερού

Το Α και το Ω σε ένα υδάτινο οικοσύστημα είναι η καλή ποιότητα του νερού.
Είναι ανάλογο του καθαρού για μας αέρα, για όλους τους οργανισμούς που ζούν σε αυτό, ορατούς και αόρατους.
Στη φύση το νερό διατηρείται καθαρό και ικανό να συντηρήσει τη ζωή, λόγω πλήθους φυσικών διεργασιών που πραγματοποιούνται σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα.
Σε ένα ενυδρείο οι φυσικές αυτές διεργασίες είναι αδύνατον να διατηρήσουν το νερό καθαρό εκτός αν υποστηρίχθούν και επιταχύνθούν με μηχανικά μέσα.

Τα μηχανικά αυτά μέσα ονομάζονται "φίλτρα" και κυκλοφορούν σε κάθε σχήμα και μέγεθος.
Κάποια φτιαγμένα να λειτουργούν εντός νερού και κάποια εκτός, όλα μοιράζονται τις ίδιες βασικές αρχές, και έχουν τον ίδιο στόχο:
Να κρατάνε το νερό καθαρό και απαλαγμένο από ρύπους ορατούς αλλά και αόρατους στο ανθρώπινο μάτι.

Γενικά το φιλτράρισμα μπορεί να χωριστεί σε 3 κατηγορίες
μηχανικό φιλτραρισμα
χημικό φιλτράρισμα
βιολογικό φιλτράρισμα

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web