Υφάλμυρο νερό

  • Η μεγάλη ποικιλία βλάστησης του Δέλτα Έβρου συνθέτει ένα ποικιλόμορφο μωσαϊκό. 
Η σπάνια χλωρίδα και πανίδα που χαρακτηρίζουν την περιοχή οφείλονται στις επιδράσεις που δέχεται ο υγρότοπος 
εξαιτίας της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης.
Το Δέλτα Έβρου φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και ζώων, μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εδώ 319 είδη πουλιών
    Το Δέλτα του Έβρου αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας προστατευόμενο από τη σύμβαση RAMSAR

 Το υφάλμυρο νερό είναι το αποτέλεσμα της ανάμειξης γλυκού νερού με θαλασσινό, και παρατηρείται σε ημίκλειστους κόλπους όπου συνήθως κάποιο ποτάμι εκβάλλει στην θάλασσα.

 Τα υφάλμυρα οικοσυστήματα μπορεί να είναι στόμια ποταμών, κλειστοί κόλποι και παράκτια έλη. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη παραγωγικότητα, δηλαδή είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, τα οποία προκαλούν τεράστια ανάπτυξη φυτικών μικροοργανισμών.
Αυτοί με τη σειρά τους τροφοδοτούν την ανάπτυξη ζωικών μικροοργανισμών και ως συνέπεια ενισχύονται όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας.
 
 Ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών είναι το γεγονός πως οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι  συνεχώς μεταβαλλόμενες. η παλίρροια επιδρά καθοριστικά σε αυτό.
 Όταν η στάθμη της θαλασσας κατεβαίνει το περισσότερο εισερχόμενο νερό είναι γλυκό και συνεπώς η αλατότητα πέφτει, ενώ όταν η στάθμη ανεβαίνει το περισσότερο είναι θαλασσινό, με αποτέλεσμα η αλατότητα να ανεβαίνει.
 Η ανάμειξη μπορεί να έιναι ατελής με αποτέλεσμα η θερμοκρασία και η αλατότητα να αλλάζουν πολύ απο θέση σε θέση.
 Γι'αυτό τα υφάλμυρα οικοσυστήματα είναι πολυποίκιλα και μόνο καλά προσαρμοσμένοι οργανισμοί σε τέτοιου τύπου διακυμάνσεις μπορούν να επιβιώσουν.

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web