Γλυκό νερό

Γλυκό Νερό, Ό,τι προλάβετε

Τα "γλυκά νερά" (freshwater) αποτελούν ένα πεπερασμένο πόρο ο οποίος δεν μπορεί να αυξηθεί παρά μόνο ελάχιστα.
Παρά το γεγονός ότι το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται απο νερό, στις "αποθήκες" γλυκών υδάτων αντιστοιχεί μόλις το 2,6% του συνολικού νερού της γής.
Αυτό μοιράζεται σε ταμιευτήρες όπως: 
  • Λίμνες, ποτάμια και χείμαρροι
  • Πολικούς πάγους, 
  • Υπόγεια γλυκά νερά
  • Εδαφική και υπεδαφική υγρασία
  • Ατμοσφαιρική υγρασία.
Ολα τα προηγούμενα λοιπόν αποτελούν το σύνολο του γλυκού νερού που υπάρχει στη γη.
Το υπόλοιπο 97,4% αντιστοιχεί στο νερό του Ωκεανού.
Στην ουσία όλες οι μικρότερες θάλασσες και οι ωκεανοί του πλανήτη είναι ενωμένες, απαρτίζοντας  με αυτόν τον τρόπο έναν ενιαίο και αδιαίρετο όγκο νερού.

Από το σύνολο των γλυκών υδάτων που αναφέραμε το 98% έχει μορφή μορφή πάγου ή υπόγειου νερού, και μόνο το 2% καταλαμβάνει την επιφάνεια της Γής με τη μορφή ποταμών, λιμνών και άλλων ταμιευτήρων.
Σε αυτό το μικρό ποσοστό στηρίζεται όλη η άγρια ζωή για να επιβιώσει καθώς και εμείς για ύδρευση, ενέργεια και πολλές άλλες δραστηριότητες για τις οποίες είναι αναγκαίο.
Ήδη σε πολλές περιοχές του πλανήτη σημειώνεται σοβαρή έλλειψη ενώ σε άλλες έχει μολυνθεί τόσο πολύ από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πλέον είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση.

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web