Θαλασσινό νερό

Το θαλασσινό νερό είναι νερό στο οποίο βρίσκεται διαλυμένη μια ποικιλία στερεών και αερίων.
Σε ένα δείγμα 1000 γραμμαρίων θαλασσινού νερού βρίσκονται διαλυμένα 35 γραμμάρια ενώσεων που συνολικά ονομάζονται άλατα.

Με άλλα λόγια, το 96.5% είναι νερό και το 3.5% άλατα.

Η συνολική ποσότητα διαλυμένου υλικού ονομάζεται αλατότητα και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία σε 1000 γραμμάρια . Όμως, έχει πρόσφατα καθιερωθεί απο τους θαλάσσιους βιολόγους  ο όρος πρακτικές μονάδες αλατότητας ή psu.
Οι διαλυμένες ενώσεις μπορούν να είναι ιόντα, διαλυμένα αέρια και τμήματα απο οργανισμούς.Η μεγαλύτερη ποσότητα βέβαια αποτελείται απο ανόργανες ενώσεις με τη μορφή ιόντων.

Έξι ανόργανα ιόντα αποτελούν το 99.28% του βάρους του στερεού υλικού. Αυτά είναι ιόντα χλωρίου, νατρίου, θείου, μαγνησίου, ασβεστίου και καλίου.

Η αλατότητα στα ανοικτά ωκεάνια τμήματα είναι σχετικά σταθερή με μία μέση τιμή 35 psu. Διακυμάνσεις αλατότητας παρατηρούνται σε παράκτιες περιοχές και κατα κανόνα υπάρχει μία διαβάθμιση ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος.

Οι περιοχές που βρίσκονται εγγύτερα στον ισημερινό έχουν μεγαλύτερη εξάτμιση υδάτων, λόγω υψηλότερων θερμακρασιών, γεγονός που προκαλεί άυξηση της αλατότητας.
Αντίθετα, περιοχές που αποκλίνουν απο τον ισημερινό έχουν μικρότερη θερμοκρασία, άρα μικρότερη εξάτμιση και επομένως χαμηλότερη αλατότητα.
Εξαίρεση αποτελούν περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στον ισημερινό και παρουσιάζουν αυξημένες βροχοπτώσεις άρα και χαμηλή αλατότητα λόγω του βρόχινου νερού.
Το ίδιο γεγονός της χαμηλής αλατότητας, παρατηρείται και σε περιοχές όπου εκβάλλουν μεγάλοι ποταμοί.

Η Ομάδα του enidrio.gr αποτελείται από έμπειρους ιχθυολόγους, γεωπόνους και τεχνικούς-κατασκευαστές ενυδρείων - email: info@enidrio.gr


Gravity.gr - interactive web